Pagrindinis projekto tikslas – sukurti galimybes vietos amatininkams susikurti darbo vietą, plečiant ir tobulinant verslo aplinką Lietuvos ir Latvijos pasienio regione bei remiant ir skatinant amatininkus kurti naujas verslo idėjas,

įgyvendinti kūrybines iniciatyvas versle. Projektu metu bus išvystytas verslo paramos modelis,

organizuojant specialiai amatininkams pritaikytus teorinius mokymus bei praktinius užsiėmimus. Tikimasi, kad projekto metu organizuojamos veiklos skatins potencialių verslininkų – amatininkų kūrybiškumą,

naujų produktų sukūrimą ar jau sukurtų gaminių pagerinimą naudojantis


“Galvoju – darau” metodu.