Projektą įgyvendina 6 partneriai – Latgalės planavimo regionas (Latvija), Preili savivaldybė (Latvija), Balvi savivaldybė (Latvija), Dobelės suaugusiųjų mokymo ir verslo paramos centras (Latvija), Anykščių menų inkubatorius ir Panevėžio rajono savivaldybės administracija. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti tvarų tradicinės amatininkystės įgūdžių naudojimą, išsaugant ir pristatant jį kaip bendrą Latvijos bei Lietuvos pasienio teritorijos kultūros, istorijos paveldo bruožą ir bendrą turizmo produktą, galintį pritraukti turistų susidomėjimą.

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti tvarų tradicinės amatininkystės įgūdžių naudojimą, išsaugant ir pristatant jį kaip bendrą Latvijos bei Lietuvos pasienio teritorijos kultūros, istorijos paveldo bruožą ir bendrą turizmo produktą, galintį pritraukti turistų susidomėjimą.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020 m. liepos 1 d. – 2022 m. birželio 30 d

Total projects size is 816 946,71 EUR. Bendras Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo finansavimas projektui: 694 404,70 EUR. (LP – 143 660,00 EUR, PP2 – 230 396,00 EUR, PP3 – 166 126,00 EUR, PP4 – 93 780,00 EUR, PP5 – 81 797,76 EUR, PP6 – 101 186,96 EUR).

Projektas skirtas vietinių amatininkų bei menininkų sektoriui, kaip vietinės kultūros paveldo tradicijų saugotojams, propaguotojams Latgalos ir Žiemgalos regionuose Latvijoje bei Utenos ir Panevėžio apskrityse Lietuvoje. Projekto pagalba siekiama spręsti du pagrindinius iššūkius, su kuriais susiduria amatininkystės ir turizmo sektoriai Lietuvoje ir Latvijoje: (1) konkurencingų amatininkų gaminių ir paslaugų, galinčių sudominti potencialius turistus, sukūrimas bei (2) amatininkystės sektoriuje siūlomų vietinių paslaugų nutolimas ir susiskaidymas, neišnaudojant visų turizmo galimybių. Tikimasi, jog projektas paskatins esamus ir potencialius vietos amatininkus bei menininkus naudoti tradicinius įgūdžius, eko-inovatyvias iniciatyvas ir vietinius išteklius kuriant modernius produktus bei paslaugas, galinčias padidinti lankytojų susidomėjimą. Naudojant bendras rinkodaros priemones planuojama sujungti vietinių amatininkų produktus į vieną jungtinį turizmo produktą – „Amatų kelionę“, potencialiems lankytojams siūlančią įvairiapusę veiklą. Tai numatoma pasiekti šiomis projekto veiklomis:

  1. 1. Vietinių amatininkų gebėjimų ugdymas, apimantis: (1) teorinius mokymus apie naujausias turizmo tendencijas, prekės ženklų kūrimą ir matomumą bei pripažinimą pasitelkiant interneto galimybes, skaitmeninius sprendimus, skirtus auditorijai pritraukti; (2) kūrybines dirbtuves, skirtas kurti produktus, kurie yra unikalūs šioje pasienio srityje, modernūs ir pagaminti naudojant tradicinius įgūdžius, vietinius išteklius bei ekologines inovacijų iniciatyvas; ir (3) meno muges, skirtas kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymui, keitimuisi patirtimi ir tinklų kūrimui.
  2. 2. Turizmo produkto „Amatų kelionės“ kūrimas, apimantis: (1) naujo amatininkystės tarpvalstybinio turizmo produkto koncepcijos ir prekės ženklo vystymą; (2) skaitmeninių parodų, skatinančių amatininkystę, plėtrą; (3) įrangos, skirtos amatininkų kūrybinių dirbtuvių, viešųjų mokymų, meno mugių organizavimui, demonstravimui patalpose ir lauke, įsigijimą; (4) infrastruktūros pagerinimą kultūrinio ir istorinio paveldo vietose, turistų traukos taškuose – Preili dvaro komplekse, Balvi dvare ir Upytės tradicinių amatų centre, kuriuose vyks kūrybinės dirbtuvės, amatų parodos ir skaitmeninės veiklos; (5) kūrybinių dirbtuvių, skirtų plačiajai visuomenei bei konkrečioms vietinių gyventojų grupėms – turistams, vaikams, jaunimui, šeimoms, senjorams, neįgaliesiems ir kt., organizavimą.

Ši veikla bus paremta įvairiomis komunikacijos veiklomis, įskaitant sukurtų „Tour de Crafts“ reklamą vaizdinių istorijų ir trumpų vaizdo įrašų pavidalu per projekto partnerių komunikacijos kanalus ir reklamą žiniasklaidoje, taip pat bus reklamuojama „Tour de Crafts“ kartu su projekto renginių – mokymų kūrybinių dirbtuvių ir meno mugių metu platinamų spausdintinės informacinės ir rinkodaros medžiagos bei smulkių suvenyrų pagalba.

Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 m. programa siekiama prisidėti prie tvarios ir darnios Programos regionų socialinės ir ekonominės plėtros, padedant juos padaryti konkurencingus ir patrauklius gyventi, dirbti ir lankytis. Informacija apie programą: www.latlit.eu Official EU webpage: www.europa.eu.