Kas projekta realizācijas laikā būs sagaidāms? Šī projekta mērķa grupa ir Zemgales reģiona Dobeles novada un divu Lietuvas pierobežas teritoriju –

Anikščiai rajona un Panevēžas apgabala – potenciālie un esošie amatnieki (kopā 80 personas), kuri vēlas apgūt jaunas zināšanas un prasmes iepriekš minētās amatniecības nozarēs.

Nozīmīgākās projekta aktivitātes un rezultāti: – Izstrādāta un realizēta 11 dienu apmācību programma, kurā ietvertas gan teorētiskās, gan praktiskās apmācības par mārketinga un komunikāciju pasākumu īstenošanu. – Noorganizētas piecas radošās darbnīcas. Amatniekiem, kopīgi strādājot darbnīcās mentoru – mākslinieku uzraudzībā, būs iespēja uzlabot savu esošo produktu dizainu, kā arī izstrādāt jaunus produktus. – Noorganizētas divas amatnieku izstādes Latvijā un Lietuvā. Projekta laikā tiks izveidota partneru kopīga IT platforma

– kā veicināšanas instruments jaunradīto produktu noietam jaunos tirgos.


Projekts ilgst no 2017.gada 1.aprīļa līdz 2019.gada 31.martam (24 mēnešus). Projekta kopējais budžets ir EUR 336 648,66 tai skaitā ERAF finansējums – EUR 286 151,36 (85 %).