Biznesa vide un biznes atbalsts

Kā uzsākt pašam savu uzņēmējdarbību?

Ja esat nolēmis sākt savu biznesu, rūpīgi izvērtējiet savas vēlmes un iespējas, jo no Jūsu izvēlētā saimnieciskās darbības veida un plānotā apgrozījuma būs atkarīga saimnieciskās darbības reģistrācijas forma, kā arī valstij maksājamo nodokļu veidi, apmērs un to administrēšanas kārtība. .

  • to work as individual person with business license/certificate or
  • to work as legal entity by setting up a company.

Soļi, saimnieciskās darbības reģistrācijai LATVIJĀ:

  1. Fiziskajai personai pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas ir jāreģistrējas VID kā nodokļu maksātājai – saimnieciskās darbības veicējai –, norādot jomu, kurā persona veiks saimniecisko darbību.

To var izdarīt www.eds.vid.gov.lv

  1. Saimnieciskās darbības veicējiem jāizvēlas viens no amatnieka darbībai piemērotākajiem nodokļu maksāšanas veidiem:

Saimnieciskās darbības formas izvēles palīgs: https://businessnetwork.lv/riki/sdf

Nodoklis par ienākumiem no saimnieciskās darbībasPatentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanuSamazinātā patentmaksa par atsevišķu veidu saimnieciskās darbības veikšanuMikrouzņēmuma nodoklis
Nodokļu apmērs20-31.4% no peļņas vai > 50 EUR gadā

Vairāk informācijas:
https://www.vid.gov.lv/lv/iedzivotaju-ienakuma-nodokla-likmes
100 EUR / 50 EUR vai 17 EUR mēnesī.

Vairāk informācijas:
https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji
17 EUR / 9 EUR gadā

Vairāk informācijas:
https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji
15% no mikrouzņēmuma apgrozījuma (ieņēmumiem)
.
Jomas uz kurām attiecināma

Vairāk informācijas:
https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji
Ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība;


Mājas aprūpes pakalpojumi; Privātie mājsaimniecības pakalpojumi; Skaistumkopšanas pakalpojumi;
Amatniecības izstrādājumu izgatavošana u.c.

Vairāk informācijas:
https://likumi.lv/ta/id/296734


Vairāk informācijas:
https://likumi.lv/doc.php?id=215302

LIETUVĀ:

Lietuvā pieejamās uzņēmējdarbības formas, to prasības, savstarpējs salīdzinājums un noderīgi padomi, piemērotākās uzņēmējdarbības formas izvēlei, aprakstīti mājas lapā https://www.enterpriselithuania.com/en/start/ (ENG valodā), vai https://www.enterpriselithuania.com/verslauk/ (LT valodā).

“Versli Lietuva” (LV Uzņēmējdarbība Lietuvā) ir LT Ekonomikas Ministrijas izveidota vienas pieturas aģentūra. “Versli Lietuva” uzdevums ir veicināt ilgtspējīgas un modernas uzņēmējdarbības attīstību Lietuvā, kā arī attīstīt jaunu uzņēmumu ekosistēmu un eksportspēju.

Kā piedalīties gadatirgos?

Vairums gadījumos amatnieku un mākslinieku izstrādātā produkcija tiek realizēta gadatirgos. Zemāk norādītās mājas lapās iespējams atrast informāciju par tuvākajiem plānotajiem gadatirgiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

LATVIJĀ:

LIETUVĀ, IGAUNIJĀ:

STARPTAUTISKAS IZSTĀDES un GADATIRGI: